KASTAMONU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI


Eğitim sürecinde okul ortamında alınan teorik bilginin yanında dış dünyaya temas ile bilgi toplanmasına dayalı okul dışı öğrenme yöntemleri ve ortamları önerilmektedir. Bu konuya gelişmiş ülkelerde büyük önem verilmektedir. Eğitim-öğretim süreçlerinde formal eğitimi tamamlayacak sınıf veya okul dışı ortamların ziyaret edilmesi, öğrencilerin bu tip mekanları deneyimlemesini sağlayacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan Temel Eğitim temasında “Yenilikçi Uygulamalara İmkan Sağlanacak" şeklindeki 2. hedefin 2. eyleminde; "Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır.” denilmektedir. Ayrıca, ortaöğretim temasında yer alan “Akademik Bilginin Beceriye Dönüşmesi Sağlanacak" şeklindeki 2. hedefin 3. eyleminde ise; "Doğal, tarihi ve kültürel mekanlar ile bilim-sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının, müfredatlarda yer alan kazanımlar doğrultusunda daha etkili kullanılması sağlanacaktır.” denilmektedir.

Bu kapsamda; her ildeki; müzeler, bilim merkezleri, sanat merkezleri, tarihi ve kültürel mekânlar, kütüphaneler, doğal sit alanları ve ören yerleri, ziyarete açık endüstriyel kuruluşlar ile üniversiteler gibi yerlerin okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim eğitim/öğretim programlarıyla ilişkilendirilmesi Bakanlığımızca hedeflenmektedir. Okul Dışı Öğrenme Ortamları Projesi kapsamında hazırlanan öğretmen kılavuz kitapları sayesinde bu alanların "Okul Dışı Öğrenme Ortamı" olarak daha etkin kullanılması; doğal, tarihi ve kültürel ortamların gelecek nesiller tarafından tanınması ve gözetilmesi, ayrıca öğretim programlarındaki kazanımların yaparak ve yaşayarak öğrenilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, proje kapsamında oluşturulan çalışma grubunun 2019 yılında gerçekleştirdiği saha ziyaretleri sonunda belirlenen mekanların öğrencilerce de ziyaret edilebilmesi için önerilen kılavuz kitapları 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde yayınlamıştır.

İlimizdeki öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımına sunulan bu kitapçıkta öğretim programlarında yer alan kazanımların ilimizdeki mekanlarla ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. Klavuz kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, kitabımızın tüm eğitim camiasına yararlı olmasını temenni ediyorum.